Chiến dịch #Ngungxarac Đà Lạt cùng nhà Ờ ngày 3/3/2019 – Ấn Phẩm Nhà Ờ
Chiến dịch #Ngungxarac Đà Lạt cùng nhà Ờ ngày 3/3/2019

Chiến dịch #Ngungxarac Đà Lạt cùng nhà Ờ ngày 3/3/2019

Kết thúc hoạt động nhỏ trong chuỗi kéo dài của chiến dịch #Ngungxarac của nhà Ờ tại thành phố Đà Lạt.
Bước tiến mới của chiến dịch #Ngưngxảrác trong năm 2019 là việc phối hợp giữa các cơ quan ban ngành công an, cảnh sát, lực lượng quân nhân, đoàn viên, các cô chú lao công, tỉnh thành và trung ương, đến người dân tại xung quanh khu vực sống cho hoạt động xây dựng hình ảnh người trẻ đang từng bước thay đổi những giá trị xanh.

Chiến dịch #Ngungxarac diễn ra vào thời điểm đây cũng là ngày lễ ra quân tháng Thanh niên và ngày chủ nhật xanh lần 2/2019.

"Chung tay hành động bảo vệ môi trường xanh từ những việc làm nhỏ nhất."
Những người trẻ của thành viên nhà Ờ sẽ luôn là những người tràn đầy nhiệt huyết trong hoạt động xây dựng và bảo vệ môi trường xanh.

"Ok nha!"
- A Lũ Quách - Là thành viên đồng hành cùng chiến dịch #Ngungxarac của nhà Ờ bắt đầu từ những năm 2014 đến hiện nay.

Mọi người hoàn thành chiến dịch - Quay trở lại điểm tập trung tổng kết chiến dịch.

Ảnh: Được ghi hình bởi anh Quang Huy Bùi; bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

← Bài trước Bài sau →
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận